دو پسر جوان قربانی ارتباط شیطانی دختر جوان در خانه مجردی

پسر جوانی که با همکاری پدرش، مرد غریبه ای را در خانه خواهر «شیشه»ای اش به قتل رسانده بود، پس از دو مرحله محاکمه در شعبه دهم دادگاه کیفری استان تهران به قصاص محکوم شد.  رسیدگی به این پرونده از آذر ماه سال ۹۱ و با گزارش ناپدید شدن پسر جوانی به نام «منصور» ۲۸ ساله در دستور کار پلیس Police آگاهی شهریار قرار گرفت. پدر این جوان مدعی بود پسرش ساعتی قبل از خانه خارج شده و هرگز برنگشته است. با آغاز تحقیقات پلیسی، مأموران دریافتند منصور از مدتی قبل با زنی شیشه ای در ارتباط است. به همین خاطر با کشف این سرنخ به خانه زن جوان رفتند. همزمان با کشف جسد منصور، پدر و برادر زن معتاد Addicted به اتهام آدم ربایی و قتل Murder بازداشت شدند. پسر جوان وقتی پیش روی بازپرس پرونده قرار گرفت قتل را پذیرفت و گفت: «از اینکه منصور را کشتم پشیمان نیستم، چراکه وقتی از رابطه شیطانی او و خواهرم باخبرشدم خونم به جوش آمد. من به تنهایی مرد غریبه را کشتم و جنازه اش را آتش زدم و پدرم در این ماجرا نقشی نداشت.خواهرم مرجان به شیشه معتاد بود و سه بار قصد داشت با مقتول فرار Escape کند اما من و پدرم او را در خانه تحت نظر ...

ادامه مطلب

view:75 منبع: تی نیوز - 1 سال پیش