دو نقره حاصل کار تیم موی تای ایران در بازی‌های جهانی لهستان

دو نماینده از سه فایتر ایران با پذیرش شکست در مبارزه فینال بازی‌های جهانی موی‌تای به مدال نقره بسنده کردند.

ادامه مطلب

view:92 منبع: آفتاب - 10 ماه پیش