دو دانشجوی دانشگاه تهران همچنان در زندان دانشجویان نگران غیبت در امتحان نباشند

معاون فرهنگی دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه 39 دانشجوی بازداشتی تجمعات اخیر این دانشگاه آزاد شدند، گفت: دانشجویان بازداشتی که به دلیل بازداشت امکان حضور در جلسه امتحان پایان ترم را نداشته‌اند، نگران غیبت خود نباشند.

ادامه مطلب

view:44 منبع: آفتاب - 9 ماه پیش