دوومیدانی داخل سالن آسیا ثمرى سومین طلاى ایران را دشت کرد

پرتابگر ایرانى توانست به مدال طلاى قهرمانى آسیا دست پیدا کند.

ادامه مطلب

view:18 منبع: ورزش ۳ - 2 ماه پیش