دوومیدانی داخل سالن آسیا ثمرى سومین طلاى ایران را دشت کرد

پرتابگر ایرانى توانست به مدال طلاى قهرمانى آسیا دست پیدا کند.

ادامه مطلب

view:34 منبع: ورزش ۳ - 8 ماه پیش