دوومیدانی داخل سالن آسیا| میری و محبی در هفتگانه روی سکو‌ رفتند

نمایندگان هفتگانه کشورمان به مدال های نقره و‌برنز در رقابت‌های دوومیدانی داخل سالن آسیا رسیدند.

ادامه مطلب

view:11 منبع: ویستا - 2 هفته پیش