دونالد ترامپ، اتحادیه اروپا را دشمن آمریکا خواند

ترامپ: "من فکر می کنم ما دشمنان زیادی داریم. اتحادیه اروپا با کاری که در تجارت با ما کرد، دشمن است."

ادامه مطلب

view:18 منبع: تیتر 1 - 3 ماه پیش