دومین هتل سالمندان کشور در استان زنجان به بهره برداری رسید

دومین هتل نگهداری سالمندان کشور با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور در استان زنجان افتتاح شد.

ادامه مطلب

view:26 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش