دومین بیمارستان ثابت تخصصی و فوق تخصصی در بروجرد برپا می‌شود

مسئول بسیج جامعه پزشکی لرستان گفت: دومین بیمارستان ثابت تخصصی و فوق تخصصی در منطقه محروم "جهان‌آباد" شهرستان بروجرد برپا می‌شود.

ادامه مطلب

view:10 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 ماه پیش