دولت یازدهم واردات را به سمت کالاهای واسطه ای تولید و سرمایه ای هدایت کرد

رییس کنفدراسیون صادرات ایران، رویکرد دولت در مدیریت نرخ ارز، انضباط مالی، واردات و صادرات نمره قابل قبولی دانست و گفت: دولت موفق شد واردات را به سمت کالاهای واسطه ای تولید و سرمایه ای هدایت و از واردات کالاهای مصرفی تقریبا جلوگیری کند

ادامه مطلب

view:208 منبع: بولتن نیوز - 1 سال پیش