دولت پای کار نوسازی ناوگان تاکسیرانی مشهد نبود نوسازی 5000 تاکسی تا پایان شورای چهارم مشهد

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس گفت: دولت پای کار برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی مشهد مقدس نیامده و شهرداری مشهد با عزمی جزم به تنهایی موضوعات مربوط به این حوزه را پیگیری کرده است.

ادامه مطلب

view:139 منبع: تسنیم - 1 سال پیش