دولت و تشکل های مردمی در کنار هم می توانند پایه های اداره کشور را تقویت کنند

اسداله درویش امیری در نخستین جلسه شورای گفت وگوی دولت با سمن های استان که با حضور پروفسور ثبوتی فیزیکدان زنجانی برجسته کشور برگزار شد، گفت: - شورای گفت وگوی دولت با فعالین بخش خصوصی ایجاد شده بود و امروز شاهد تشکیل شورای گفت وگوی دولت با احزاب سیاسی و تشکل های مردم نهاد هستیم. شعار سال:" اسداله درویش امیری در نخستین جلسه شورای گفت وگوی دولت با سمن های استان که با حضور پروفسور ثبوتی فیزیکدان زنجانی برجسته ... منبع خبر: شعار سال دسته بندی خبر: سیاسی

ادامه مطلب

view:19 منبع: قطره - 4 ماه پیش