دولت هیچ منتی بر مردم ندارد

معاون پارلمانی رئیس جمهوری گفت: دولت تدبیر و امید مهم ترین رسالت خود را خدمت به مردم می داند و در این خدمت رسانی هیچ منتی بر مردم ندارد.

ادامه مطلب

view:47 منبع: باشگاه خبرنگاران - 8 ماه پیش