دولت درصورت خروج توتال از فاز 11 پارس جنوبی از نقدینگی مردم برای پیشرفت این فاز استفاده کند

باشگاه خبرنگاران

ادامه مطلب

view:14 منبع: خبرپو - 5 ماه پیش