دولت خود را آلوده غبار سیاسی نکند

یاسر هاشمی گفت: دولت باید بداند که هیچ چیزی جزء خدمت به مردم پیش نگیرد و خود را آلوده غبار سیاسی نکند و سعی کند خود را در مسائل حاشیه ای سرگرم نکند و به مسائل اصلی بپردازد.

ادامه مطلب

view:49 منبع: دانا - 9 ماه پیش