دولت ترامپ هزاران السالوادوری را اخراج می‌کند

دولت آمریکا بیش از ۲۰۰ هزار السالوادوری را اخراج خواهد کرد.

ادامه مطلب

view:19 منبع: باشگاه خبرنگاران - 2 ماه پیش