دولت تاجیکستان مرز «شیرخان بندر» را مسدود کرد

مسئولان محلی ولایت قندوز از مسدود شدن مرز منطقه «شیرخان بندر» توسط دولت تاجیکستان خبر دادند.

ادامه مطلب

view:27 منبع: باشگاه خبرنگاران - 5 ماه پیش