دولت بیشتر از نقد نیاز به حمایت دارد هر اتفاقی برای دولت بیفتد دودش در چشم همه می‌رود

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: اگرچه نقدهایی به دولت وارد است اما به نظرم دولت آنچنان تحت فشار بوده که بیش از نقد به حمایت نیازمند است.

ادامه مطلب

view:13 منبع: ویستا - 4 ماه پیش