دولت به اظهارات سخیف نخست وزیر انگلیس پاسخ دندان شکن بدهد

رئیس قوه قضائیه می گوید: دولت و وزارت امور خارجه باید به اظهارات سخیف و مبتذل نخست وزیر انگلیس پاسخ قاطع و دندان شکن بدهند.

ادامه مطلب

view:45 منبع: پارسینه - 4 ماه پیش