دولت باید از آیت‌الله صدیقی ممنون باشد

گفت: «با این حساب دولت باید از آقای صدیقی خیلی هم ممنون باشد که عامل سوء‌استفاده از این نارضایتی‌ها را آشغال نامیده و صف آنان را از صف فریب‌خوردگان جدا کرده است. نه اینکه گناه کم‌کاری خود را با حمله بی‌اساس به آقای صدیقی رفع و رجوع کند!»

ادامه مطلب

view:30 منبع: فردا - 10 ماه پیش