دولت باکو هزینه سفر خریداران خارجی و صادرکنندگان داخلی را تامین می کند

دولت باکو ،بر اساس فرمان جدید رئیس جمهوری آذربایجان برای نخستین بار هزینه سفر خریداران خارجی محصولات تولیدی این کشور را تامین می کند ، همچنین با تامین هزینه سفر صادرکنندگان محصولات این کشور به خارج به تشویق صادرات ادامه می دهد.

ادامه مطلب

view:50 منبع: آران نیوز - 9 ماه پیش