دولت اهتمام ویژه ای در استفاده از ظرفیت زنان در پست های مدیریتی دارد

معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان غربی گفت:دولت اهتمام ویژه ای برای استفاده از ظرفیت و توان زنان در پست های مدیریتی دارد.

ادامه مطلب

view:5 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 هفته پیش