دولت اهتمام ویژه ای در استفاده از ظرفیت زنان در پست های مدیریتی دارد

معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان غربی گفت:دولت اهتمام ویژه ای برای استفاده از ظرفیت و توان زنان در پست های مدیریتی دارد.

ادامه مطلب

view:26 منبع: باشگاه خبرنگاران - 9 ماه پیش