دولت اجازه استخدام نیروهای نهضتی، شرکتی و حق‌التدریس را دارد

عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به رأی نیاوردن طرح تعیین تکلیف نیروهای نهضتی، شرکتی و حق‌التدریس در مجلس، گفت: دولت اجازه استخدام این افراد را دارد و موضوع مطرح شده مربوط به الزام دولت جهت استخدام بود.

ادامه مطلب

view:46 منبع: فارس - 9 ماه پیش