دولتمردان برای اعتدال بخشی به بازار تلاش کنند

امام جمعه شهرکرد گفت: متاسفاته سردرگمی و نابسامانی در بازار حاکم است و مردم از همه دستگاه‌ها برای بهبود شرایط انتظار دارند اما دولتمردان در اعتدال بخشی به بازار نقش عمده دارند و کار اصلی و انقلابی را دولت باید انجام دهد.

ادامه مطلب

view:18 منبع: تسنیم - 4 ماه پیش