دوستداران میراث فرهنگی به دادِ تاریخِ همدان می‌رسند

شهردارآنلاین: «کارگروه پیگیری و حفاظت از خانه‌های تاریخی همدان با هدف شناسایی خانه‌های تاریخی استان همدان و برای جلوگیری از تخریب بیشتر این خانه‌ها تشکیل شد.»

ادامه مطلب

view:36 منبع: شهردار انلاین - 8 ماه پیش