دوستداران میراث فرهنگی به دادِ تاریخِ همدان می‌رسند

شهردارآنلاین: «کارگروه پیگیری و حفاظت از خانه‌های تاریخی همدان با هدف شناسایی خانه‌های تاریخی استان همدان و برای جلوگیری از تخریب بیشتر این خانه‌ها تشکیل شد.»

ادامه مطلب

view:31 منبع: شهردار انلاین - 6 ماه پیش