دورهمی های تابستانه ی دانش آموزان فنوجی

در روزهاي ‌گرم تابستان دانش آموزان دختر فنوجي باوجود نبود امکانات کافي، اوقات فراغت خودشان را با کتاب و کتابخواني و دورهمي هاي درسي سپري ميکنند.

ادامه مطلب

view:19 منبع: واحد مرکزی خبر - 4 ماه پیش