دود جنگ تجاری آمریکا و چین به چشم صادرکنندگان کره جنوبی رفت

سایت طلا : در حالی که تنش های تجاری بین آمریکا و چین به شدت افزایش یافته است، تازه ترین آمارهای رسمی نشانگر وضعیت نگران کننده صادرات کره جنوبی است.

ادامه مطلب

view:29 منبع: طلا - 5 ماه پیش