دهیاران فارس بستر تولید و اشتغال را در روستاها فراهم کنند

استاندار فارس گفت: دهیاران و شورای روستا باید به دنبال فراهم کردن زمینه تولید و اشتغال در روستاها باشند زیرا رمز ماندگاری مردم در روستاها ایجاد اشتغال است.

ادامه مطلب

view:17 منبع: تسنیم - 5 ماه پیش