دنیا را رسانه اداره می‌کند

سرپرست دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان خراسان‌رضوی گفت: رسانه‌ها باید به صورت منطقی و با حساب و کتاب به ترویج معنویت و عفاف و حجاب بپردازند و قطعا می‌توانند در این زمینه تاثیرگذار باشند.

ادامه مطلب

view:30 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش