دنیای وزنه برداری در انتظار بازگشت قویترین مرد جهان

بازگشت سعید علی حسینی به عرصه مسابقات ورزشی می تواند رقابت را در دسته فوق سنگین جذاب تر از گذشته کند.

ادامه مطلب

view:72 منبع: باشگاه خبرنگاران - 9 ماه پیش