دندان درد خود را چگونه خوب کنیم؟!

داروهایی که به عنوان مسکن درد دندان مصرف می‌شوند، بهتر است به صورت خوراکی باشند و موضعی بر روی دندان گذاشته نشوند. ابراهیم صادقی اظهار کرد: داروهایی که به صورت موضعی بر روی دندان گذاشته می‌شوند، تاثیر کمتری برای کاهش درد دندان دارند. وی با اشاره به بهترین روش برای تسکین دندان درد، تصریح کرد: […] نوشته دندان درد خود را چگونه خوب کنیم؟! اولین بار در سلامتی پدیدار شد.

ادامه مطلب

view:198 منبع: ویستا - 1 سال پیش