دمیدن روح امید توسط سازمان های مردم نهاد در مردم

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه گفت: سازمان های مردم نهاد می توانند با حضور داوطلبانه خود روح امید، شور و نشاط و تحرک را در حوزه های مختلف بدمند.

ادامه مطلب

view:30 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش