دمشق بازگشت پناهجویان را خواستار شد

دولت سوریه از مهاجرانی که این کشور را ترک کردند، خواست به کشورشان بازگردند.

ادامه مطلب

view:5 منبع: ایلنا - 4 ماه پیش