دلیل پرواز امروز جنگنده ها در آسمان تهران

در آستانه روز 29 فروردین جنگنده های نیروی هوایی ارتش برای شرکت در رژه دومین مرحله پرواز تمرینی خود را بر فراز آسمان تهران انجام دادند.

ادامه مطلب

view:236 منبع: - 2 سال پیش