دلیل غیبت پدرو هنریکه در ترکیب سپاهان

مهاجم تیم فوتبال سپاهان به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه کتف در ترکیب اصلی سپاهان حضور ندارد.

ادامه مطلب

view:54 منبع: ورزش ۳ - 5 ماه پیش