دلیل غیبت پدرو هنریکه در ترکیب سپاهان

مهاجم تیم فوتبال سپاهان به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه کتف در ترکیب اصلی سپاهان حضور ندارد.

ادامه مطلب

view:156 منبع: ورزش ۳ - 1 سال پیش