دلیل سقوط ایران در لیگ جهانی والیبال چیست؟

جدول مسابقات گویا است ایران در رتبه یازدهم قرار گرفته و این بدترین نتیجه گیری ایران در لیگ جهانی است و البته این در حالی است که حتی مانند ایتالیا ،لهستان ،روسیه ، آمریکا و آرژانتین جوانگرایی هم نکرده است.

ادامه مطلب

view:77 منبع: عصر ایران - 7 ماه پیش