دلیل حمایت اروپا از برجام با اروپا در زمینه مسائل منطقه و توان نظامی مشکل داریم

رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام گفت: برجام بخشی از قطعنامه شورای امنیت است و پاره کردن آن یعنی پاره کردن قطعنامه شورای امنیت.

ادامه مطلب

view:65 منبع: باشگاه خبرنگاران - 10 ماه پیش