دلایل 100 نماینده مجلس برای استیضاح حجتی

دلایل بیش از 100 نفر از نمایندگان مجلس برای استیضاح حجتی وزیر جهاد کشاورزی، منتشر شد.

ادامه مطلب

view:35 منبع: پارس - 7 ماه پیش