دلایل گرانی 90 میلیون تومانی خودروهای پرطرفدار

پس از برقراری نظام تعرفه‌ای جدید قیمت خودروهای وارداتی افزایش پیدا کرده است، چند دلیل به این افزایش قیمت دامن زده است.

ادامه مطلب

view:38 منبع: باشگاه خبرنگاران - 6 ماه پیش