دعای امام سجاد(ع) درهنگام بیماری و اندوه

پانزدهمین دعای امام سجاد(ع)، به هنگام بیماری و روی آوردن اندوه و بلا بسیار سفارش شده است.

ادامه مطلب

view:8 منبع: شفاف نیوز - 2 ماه پیش