دشمن از طریق استحاله فرهنگی قصد دور کردن مردم از فرهنگ اصیل اسلامی دارد

امام جمعه موقت بافق گفت: دشمن از طریق استحاله فرهنگی قصد دارد مردم ایران را از فرهنگ اصیل اسلامی دور کند.

ادامه مطلب

view:63 منبع: باشگاه خبرنگاران - 8 ماه پیش