دشمنان نمی‌توانند مانع توان موشکی و نفوذ ما در منطقه شوند بانک‌ها اقتصاد کشور را بیمار کردند

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با اشاره به تلاش دشمنان برای محدود کردن قدرت موشکی کشور، گفت: مطمئن باشید آنها نمی‌توانند مانع برنامه موشکی و نفوذ ما در منطقه شوند.

ادامه مطلب

view:39 منبع: فارس - 6 ماه پیش