دست و پنجه ایرانجوان بوشهر با بی پولی

اگر مسئولان و صنایع استان همت کنند، شاید هنوز دیر نشده باشد و بتوان نفس های به شماره افتاده ایرانجوان را بازگرداند و این تیم پرطرفدار را از سقوط به لیگ دسته دو نجات داد.

ادامه مطلب

view:105 منبع: جنوب نیوز - 1 سال پیش