دستیار رییس جمهور: مردم از محرمانه ماندن اطلاعات ارائه شده به مرکز آمار مطمئن باشند

در شیوه مدرن جمع آوری آمار و اطلاعات دستگاههای مختلف سامانه‌های ثبت اطلاعاتی دارند که در توافق و همکاری با مرکز آمار تهیه و اجرایی شده است و آمار جمع آوری شده از سوی آن‌ها که قطعا دقیق و به روز‌تر است، به شکل مستمر در اختیار مرکز آمار قرار می‌گیرد تا تحلیل‌های آماری دقیق و صحیح تری تهیه و ارائه شود.

ادامه مطلب

view:125 منبع: عصر ایران - 1 سال پیش