دستیابی مجله بین المللی دانشگاه سمنان به ضریب تأثیر جهان عرب

مجله علمی زبان عربی " دراسات فی اللغة العربیة و آداب‌ها " از دانشگاه سمنان توانست از در گزارش سال ۲۰۱۷ میلادی پایگاه تخصصی " معامل التأثیر العربی" ضریب تأثیر دو و یک دهم دریافت کند.

ادامه مطلب

view:11 منبع: باشگاه خبرنگاران - 5 ماه پیش