دستگیری 271 سرباز دیگر در ترکیه

بیشتر افرادی که حکم بازداشت آنان صادر شده، از نیروهای نظامی این کشور هستند که ۱۰ سرهنگ و یک ژنرال بازنشسته را نیز شامل می‌شوند. این عملیات در حدود ساعت ۵ صبح به وقت ترکیه و توسط پلیس مبارزه با تروریسم استانبول صورت گرفت.

ادامه مطلب

view:22 منبع: عصر ایران - 4 ماه پیش