دستگیری 13 قاچاقچی در افغانستان

گروه بین الملل – پلیس افغانستان 13 قاچاقچی مواد مخدر را در این کشور دستگیر کرد.

ادامه مطلب

view:131 منبع: پلیس - 1 سال پیش