دستگیری سارق لوازم داخل خودرو اعتراف به ۱۰۰ فقره سرقت

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری سارق لوازم خودرو و اعتراف وی به ۱۰۰ فقره سرقت در شمال تهران خبر داد.

ادامه مطلب

view:60 منبع: تی نیوز - 4 ماه پیش