دستگیری حفاران غیر مجاز میراث فرهنگی در شاهرود

شش حفار غیر مجاز در حین حفاری در شاهرود دستگیر شدند

ادامه مطلب

view:42 منبع: واحد مرکزی خبر - 4 ماه پیش