دستگاه قضایی پرچمدار امنیت در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و رعایت حقوق عامه

امنیت در همه حوزه های اقتصادی، اجتماعی، رعایت حقوق عامه باید برای مردم تضمین شود و پرچمدار این امنیت دستگاه های قضایی و انتظامی است. - امام جمعه زاهدان گفت: امنیت در همه حوزه های اقتصادی، اجتماعی، رعایت حقوق عامه باید برای مردم تضمین شود و پرچمدار این امنیت دستگاه های قضایی و انتظامی است. به گزارش ایسنا، آیت الله عباسعلی سلیمانی در خطبه های نماز جمعه زاهدان افزود: دستگاه قضا مظهر اقتدار نظام در عرصه های مختلف سیاسی، منبع خبر: ایسنا دسته بندی خبر: سیاسی

ادامه مطلب

view:11 منبع: قطره - 5 ماه پیش