دستکم 25 درصد خیران مدرسه‌ساز کشور بانوان هستند

سمنان- ایرنا- مسوول شورای بانوان مجمع خیران مدرسه‌ساز کشور گفت: دستکم 25 درصد از مجموع 30 هزار خیر مدرسه ساز شور را بانوان تشکیل می‌دهند.

ادامه مطلب

view:26 منبع: ویستا - 5 ماه پیش